Brabantse primeur: Etten-Leur brengt beschermde diersoorten in kaart

Dit is een gezamenlijk persbericht van Gemeente Etten-Leur en Alwel 

Gemeente Etten-Leur en woningcorporatie Alwel werken samen aan een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de bebouwde kom. Deze informatie is volgens de Wet Natuurbescherming nodig bij de voorbereiding van een grote woningaanpassing. Nu moet elke inwoner die gaat verbouwen, renoveren of zijn huis gaat isoleren, dit zelf regelen. Maar weinig gemeenten in Nederland helpen inwoners met deze inventarisatie. Sterker nog, niet eerder werkten een Brabantse gemeente en woningcorporatie specifiek samen op dit gebied.

Huismus, gierzwaluw en vleermuis
Regelink Ecologie & Landschap en Ecodat voeren het onderzoek uit, van april tot en met het voorjaar 2020. Zij bekijken waar onder andere de huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen leven én hoe het met ze gaat. Deze informatie heb je nodig, om bijvoorbeeld te kunnen (ver)bouwen, renoveren of verduurzamen. De verblijfplaats en het leefgebied van deze dieren mag namelijk niet verstoord worden. Er zijn afspraken over wat je moet doen, als ze in jouw buurt blijken te leven en je toch wil (ver)bouwen. Zo’n inventarisatie is verplicht volgens de Wet Natuurbescherming. Normaal gesproken vindt een ecologisch onderzoek dus per situatie plaats. Door nu het onderzoek in één keer voor de hele gemeente te laten uitvoeren, bespaart het iedereen tijd, geld en moeite.

Batmobiels en batdetectors
Vanuit de gemeente houdt Kees Vissers zich bezig met dit bijzondere project: “Vanaf 1 april (geen grap!) kunnen inwoners van Etten-Leur een ecoloog met batdetector tegenkomen. Een batdetector is een apparaat waarmee je vleermuisgeluiden kan waarnemen. Van dit onderzoek zullen de meeste inwoners niets merken, omdat het met name ’s avonds en ’s nachts plaatsvindt. Deze zomer rijdt er twee weken een zogeheten batmobiel met antenne rond, om de vliegbeweging en verblijfplaatsen van de vleermuis te volgen. Dat kan natuurlijk wel wat meer opvallen. De ecologen zullen zich verder vooral met de fiets verplaatsen en zijn in ieder geval altijd herkenbaar aan hun fluorescerende vest. De inventarisatie van huismussen en gierzwaluwen gebeurt zowel overdag als ‘s avonds, van april tot en met juli. Alle onderzoeken gebeuren voornamelijk vanaf de openbare weg. Wil je meer weten over wat er precies gedaan wordt, spreek ze gerust aan voor een praatje.”

Alleen maar winnaars
Marieke Keyzer is senior projectleider bij woningcorporatie Alwel: “Een klein aantal corporaties in Nederland heeft dit onderzoek uitgevoerd voor hun huurwoningen. Maar zo’n compleet onderzoek samen met de gemeente, dat is echt bijzonder, en in ieder geval uniek voor Brabant. Het leidt tot verbetering voor iedereen: meer en beter inzicht in de flora en fauna in de gemeente én een betere leefomgeving voor beschermde diersoorten. Bovendien heeft straks iedereen toegang tot de resultaten, zodat je precies weet welke dieren er in jouw woonomgeving leven en wonen. Hierdoor kan je op tijd rekeninghouden met de mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten bij werkzaamheden. Dat scheelt tijd en geld als je bijvoorbeeld je huis wil isoleren. Zo leveren we een sterke bijdrage aan de verduurzaming van Etten-Leur, met een positieve bijdrage aan de biodiversiteit van Etten-Leur.”

Als alles volgens planning verloopt, is de inventarisatie begin 2020 klaar. Dan komen de gegevens online voor alle inwoners beschikbaar via www.florafaunacheck.nl.

Meedoen
Lijkt het je leuk om mee te werken aan het onderzoek? Bijvoorbeeld door uitvliegende vleermuizen te tellen? Dan ben je van harte welkom om mee te doen. Je kunt dan contact opnemen met Chris Driessen van Regelink Ecologie & Landschap via chris.driessen@regelink.net