Werkzaamheden kruising Nieuwe Donk en Vosdonk

De aansluiting Vosdonk – Nieuwe Donk is al geruime tijd afgesloten omdat, zoals in de bijgevoegde brief van 8 september 2017 is aangegeven, voor dit werk een niet-standaardput gemaakt moet worden.
Op maandag 20 november start Aannemersbedrijf Lindenloof B.V. met de werkzaamheden. De aannemer gaat aan de slag vanaf de aansluiting met Vosdonk tot en met de inrit van Nieuwe Donk 1. De asfaltverharding wordt verwijderd om het nieuwe riool aan te kunnen brengen. Vervolgens komt er een nieuwe asfaltverharding. Omdat de temperatuur niet te laag mag zijn bij het aanbrengen van deze laatste asfaltlaag, kan ervoor gekozen worden om deze laatste laag op een later moment aan te brengen. Uiteraard wordt u hierover dan weer door ons geïnformeerd.
We verwachten dat de werkzaamheden tot 23 december duren. Dit is afhankelijk van het weer. Het straatdeel waar de aannemer aan werkt wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bedrijven tussen Vosdonk en de Logieweg zijn gewoon bereikbaar vanaf de Logieweg.

Zoeken