Werk op en rond voormalig terrein buitenzwembad De Banakker

Aan de Parklaan ontwikkelt de gemeente de nieuwbouw van het zwembad de Banakker en de Nieuwe Nobelaer.  Vanaf 20 december 2016 is aannemer Van Doorn Infra B.V. aan de slag met het verwijderen van groen en bestrating. In de kerstperiode wordt er niet gewerkt.

Wat gaan we doen?

Het bouwrijpmaken van het gebied betekent dat we:

  • Veel van het groen weghalen
  • De buitenbaden en de kleedgebouwen slopen
  • Oude leidingen uit de grond halen
  • De nieuwe hoofdriolering aanleggen
  • Een bouwweg  aanleggen
  • Een waterloop aanleggen voor de tijdelijke berging en de afvoer van het regenwater
  • Een hekwerk plaatsen rondom het gehele terrein als de rooi- en sloopwerkzaamheden  uitgevoerd zijn

Dit is nodig, zodat we vanaf april 2017 kunnen beginnen met het bouwen van het nieuwe zwembad.

Let op: tijdens de werkzaamheden zijn enkele parkeerplaatsen in de Bernard van Meursstraat tijdelijk niet te  gebruiken.

Parkeren-en-Verkeer

Zoeken