Werkzaamheden Kuijerstraat en Rioolseweg

In opdracht van de Gemeente Etten Leur gaat Heijmans Wegen B.V. werken aan de Kuijerstraat en Rioolseweg.

De werkzaamheden omvatten het volgende:

  • Verwijderen van een bestaande asfaltlaag;
  • Doormengen van bestaand asfalt en fundering
  • Het aanbrengen van 3 nieuwe asfaltlagen;
  • Het aanbrengen van bermverhardingen van grasbetonstenen, incl nieuwe fundering;
  • Het aanbrengen van verhardingen tpv inritten landbouwpercelen met grasbetontegels;
  • Het opnieuw aanstraten / aansluiten van de inritten particuliere erfverharding;
  • Het reinigen en inspecteren van de duikers onder de inritten;
  • Het afwerken en inzaaien van de bermen;

Uitvoering/aanpak:

De uitvoering van deze werkzaamheden vindt overdag plaats in 2 fasen :

  •  Vrijdag 3 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017 aan de Kuijerstraat.
  •  Woensdag 15 februari tot en met vrijdag 14 april 2017 aan de Rioolseweg.

In de periode van werkzaamheden zijn de wegen beperkt beschikbaar.

Communicatie:

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal er hinder / overlast ontstaan op gebied van bereikbaarheid en geluid. Heijmans Wegen zal voor nadere afstemming proberen om met u als bewoner / bedrijfsvoerder in contact te treden om in goed overleg onze geplande werkzaamheden uit te voeren. Indien u vragen heeft of met de uitvoerder in contact wil treden kunt u contact opnemen met de uitvoerder dhr. Arie Janssen 078-6533000

 

Parkeren-en-Verkeer

Zoeken