Werkzaamheden Lage Neerstraat starten 20 maart 2017

U woont aan of in de omgeving van het fietspad Lage Neerstraat. Op maandag 20 maart 2017 start de combinatie Woestenberg Bestratingen / van den Elshout en de Bont met de werkzaamheden. In deze brief leest u hier alles over.         

 

Waar wordt er gewerkt?

Het werkgebied betreft het gehele fietspad van de Lage Neerstraat tussen Schoonhout en de Bredaseweg. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de overlast beperkt wordt.

 

Wat houden de werkzaamheden in?

De bestaande verharding van gebakken klinkers wordt vervangen door een verharding van dubbelbetonstraatstenen, daaronder komt een nieuwe fundering van menggranulaat. Voor een betere afwatering worden er op een aantal plaatsen extra kolken geplaatst. Verder worden de openbare groenstroken langs het fietspad op diverse plaatsen opgeknapt.

 

Wanneer kunt u hinder verwachten?

De werkzaamheden starten op maandag 20 maart 2017 ter hoogte van Schoonhout / Torenvalk. U wordt tijdig door de aannemer geïnformeerd wat de werkvolgorde (fasering) is en wanneer er (tijdelijke) afsluitingen zijn. Ter plaatse wordt er een omleiding voor fietsers aangegeven. De hulpdiensten worden door de gemeente geïnformeerd. Op internet zal steeds de meest actuele informatie voor u te vinden zijn. Kijk hiervoor op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle Onderwerpen > Parkeren, verkeer en vervoer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Lage Neerstraat. Op dit moment gaan we er van uit dat de werkzaamheden duren tot eind juli 2017. Dit is mede afhankelijk van het weer.

 

Verzoek overhangend groen te snoeien.

Wilt u het overhangend groen uit uw tuin tijdig terugsnoeien? De bestrating van het fietspad grenst op diverse plaatsen namelijk direct aan de tuinen. Door de jaren heen is het groen uit de tuinen over deze bestrating gaan groeien. Om de bestrating goed aan te brengen is ruimte nodig. Vindt u het moeilijk om te bepalen of het groen in uw tuin overhangt? Neem dan gerust even contact met ons op! Wij komen graag even langs om het samen te bekijken.

 

Wat betekent dit werk voor u?

  • We sluiten het fietspad waar aan gewerkt wordt i.v.m. de veiligheid geheel af voor alle verkeer. U hoort van de aannemer wanneer we het fietspad aangrenzend aan uw perceel afsluiten.

 

Tot slot

We gaan er van uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de buurt of straat gaat gebeuren. Uiteraard zult u overlast ervaren. De aannemer en wij zullen er alles aan doen om deze overlast zoveel als mogelijk te beperken.

 

Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de heer J. Lazeroms via telefoonnummer (076) 502 4369. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kan u contact opnemen met de heer E. van Swieten via telefoonnummer (076) 502 4323. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.

Zoeken