Omheinen van hondenuitlaatterreinen

In het raadsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat in deze raadsperiode alle hondenuitlaatvoorzieningen omheind worden. Het college heeft besloten hier uitvoering aan te geven.

Voor een aantal hondenuitlaatvoorzieningen is het niet mogelijk deze te omheinen. Het terrein is bijvoorbeeld te smal, waardoor na omheinen het niet meer mogelijk is onderhoud hier uit te voeren. Of een terrein ligt langs een waterloop. De toegang hiertoe dient vrij te blijven om onderhoud aan de waterloop te kunnen uitvoeren.

Alle hondenuitlaatvoorzieningen die nog niet omheind zijn, maar waarbij dit technisch wel mogelijk is, worden in de eerst helft van 2017 omheind. Ondanks het gebruik van degelijke hekwerken en looppoorten die vanzelf dicht vallen, is het niet mogelijk de voorzieningen hermetisch af te sluiten. Het laten loslopen van honden blijft de verantwoordelijkheid van de hondenbezitter zelf.

 

Recreatie-fietsen

Zoeken