Etten-Leur gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester

Burgemeester Van Rijnbach – de Groot stopt per december 2017
Heleen van Rijnbach-de Groot neemt per 1 december 2017 afscheid als burgemeester van Etten-Leur. Etten-Leur gaat nu op zoek naar een nieuwe burgemeester. Het opstellen van een profielschets is de eerste stap in het proces om een nieuwe burgemeester voor te dragen.

Nieuwe profielschets opstellen
Om tot een nieuwe profielschets te komen, zijn de fractievoorzitters op 9 mei bij elkaar gekomen. De acht fractievoorzitters hebben afgesproken dat zij samen de vertrouwenscommissie vormen. Ze vragen het college om één wethouder als adviseur van de commissie aan te wijzen. De voorzitter van de commissie wordt Ronnie Buiks. Met de provincie is afgesproken dat de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, op dinsdag 6 juni tijdens een openbare raadsvergadering, de profielschets in ontvangst neemt

Enquête
De fractievoorzitters spraken af om de vijf O’s (Ondernemers, Onderwijs, Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties en (andere) Overheden) tot 29 mei om input te vragen. Dit doen ze door een enquête waarin ze vragen welke bestuursvaardigheden belangrijk zijn. Deze enquête kunt u hier openen, invullen en versturen..

Planning
Ook wordt gesproken met sleutelinformanten vanuit het openbaar bestuur en openbare orde en veiligheid. Op basis van alle informatie van de vijf O’s en de sleutelinformanten maakt de vertrouwenscommissie de profielschets. Het voorstel over de profielschets wordt 2 juni naar de raad gezonden voor de vergadering van 6 juni.

Samen met de provincie werkt de vertrouwenscommissie de komende maanden een planning uit. Deze planning gaat uit van een ‘warme overdracht’. Dit betekent dat de nieuwe burgemeester uiterlijk enkele weken na het afscheid van Heleen van Rijnbach start met zijn of haar werkzaamheden.

Zoeken