Waar staan de afvalbakken?

421 afvalbakken

In de afgelopen weken zijn er afvalbakken herplaatst, verwijderd of ongewijzigd gebleven.

Hierbij zijn ook signalen van inwoners meegenomen.

Dankzij deze aanpassingen staan nu 421 afvalbakken op een efficiënte plaats.

 

Overzicht online

Op deze website van de gemeente vind je een overzicht waar de afvalbakken nu bij benadering geplaatst zijn. De kaart is niet op de meter accuraat.

Uiteraard blijft de gemeente het gebruik van de afvalbakken monitoren. Individuele aanpassingen n.a.v. deze controles kunnen voorkomen. Klik op deze link voor het actuele overzicht.

 

Adoptie

Naast deze 421 reguliere bakken zijn er momenteel al 5 adoptiebakken geplaatst (niet op de kaart aangegeven) en zijn er nog zeker 5 gesprekken gaande om adoptiebakken te plaatsen.

Geïnteresseerden blijven van harte welkom.

Naast adoptie van afvalbakken zijn er ongeveer 50 Zwerfafvalpakkers (georganiseerd en individueel) actief die vrijwillig zwerfafval opruimen. Ze krijgen hiervoor middelen en ondersteuning vanuit de gemeente.

Afval

Zoeken